Обработка полей ячменя дронами.

Обработка полей ячменя дронами – практический опыт в Курской области

Ячмень – одна из основных зерновых культур мирового АПК. В кг его зерна содержится 100 г переваримого белка и 1,28 кормовой единицы, что больше, чем в овсе и ржи, а также полный набор незаменимых аминокислот. Наращивание производства ячменя и сокращение издержек – важные задачи аграриев.

Специалисты компании Skymec провели опыт в хозяйстве Курской области, чтобы изучить эффективность ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) озимого ячменя с помощью наземной техники и БПЛА. Органические удобрения вносили осенью 2020 года за три недели до высева в норме 30 т/га. Для минимизации риска полегания посевов решили произвести весной обработку препаратами «Моддус» и «Тренд 90».

Посевы обработали самоходным опрыскивателем со штангой 36 м с расходом 200 л/га и с помощью аграрного БПЛА, оснащенного баком для распыления на 20 л. Предварительно облетели и засняли поле, загрузили данные в специальную программу и создали фотограмметрию участка.

Через две недели визуальный и мультиспектральный осмотры и анализ итогов показали, что результаты для посевов с использованием разных технологий были одинаковыми. При равной действенности БПЛА имело ряд экономических преимуществ:

▪️снижение расхода воды в десятки раз. Исчезла необходимость в её регулярном подвозе и потребность в дополнительной технике и человеческих ресурсах

▪️отсутствие механического воздействия на почву и, как следствие, её переуплотнения

▪️обработка полей с помощью дронов была возможна даже тогда, когда физическое состояние почвы не позволяло зайти колёсной технике

▪️за счёт активного вращения лопастей и мелкодисперсной капли происходило принудительное вдувание рабочего раствора, в результате чего препарат омывал растение полностью и не происходило его скатывание с листа

▪️гексакоптер летал со скоростью 25 км/ч, что на 8 км/ч быстрее, чем при эксплуатации традиционной техники

▪️эффективность проведения обработок самоходным опрыскивателем соответствовала опрыскиванию с помощью пяти гексакоптеров

Арпа алқаптарын дрондармен өңдеу – Курск облысындағы практикалық тәжірибе

Арпа – әлемдік агроөнеркәсіп кешенінің негізгі дәнді дақылдарының бірі. Оның бір кг дәнінде 100 г сіңімді протеин және 1,28 азықтық бірлік бар, бұл сұлы мен қара бидайға қарағанда көп, сонымен қатар алмастырылмайтын аминқышқылдарының толық жиынтығы. Арпа өндірісін ұлғайтып, өзіндік құнын төмендету – шаруалар алдындағы маңызды міндет.

Skymec мамандары Курск облысындағы шаруа қожалығында жер үсті техникасы мен ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдалана отырып, күздік арпаны ультра аз көлемді бүрку тиімділігін зерттеу үшін тәжірибе жүргізді. Органикалық тыңайтқыштар 2020 жылдың күзінде егістен үш апта бұрын 30 т/га мөлшерінде енгізілді. Егістіктердің қалу қаупін азайту үшін көктемде оларды Moddus және Trend 90 препараттарымен өңдеуді шештік.

Дақылдар 200 л/га шығында 36 м штангасы бар өздігінен жүретін бүріккішпен және 20 л бүріккіш цистернамен жабдықталған ауылшаруашылық ҰҰА көмегімен өңделді. Олар егіс алқабын алдын ала ұшып, түсіріп алып, деректерді арнайы бағдарламаға жүктеп, сайттың фотограмметриясын жасады.

Екі аптадан кейін визуалды және мультиспектрлік зерттеулер мен нәтижелерді талдау әртүрлі технологияларды қолданатын дақылдардың нәтижелері бірдей екенін көрсетті. Бірдей тиімділікпен ҰҰА бірқатар экономикалық артықшылықтарға ие болды:

▪️ суды тұтынуды он есе азайту. Оны жүйелі түрде жеткізу қажеттілігі мен қосымша техника мен адам ресурстарына деген қажеттілік жойылды

▪️топыраққа механикалық әсер етпеу және соның салдарынан оның шамадан тыс шоғырлануы

▪️ егістік жерлерді дронмен өңдеу тіпті топырақтың физикалық жағдайы доңғалақты көліктердің кіруіне мүмкіндік бермеген кезде де мүмкін болды

▪️ пышақтардың белсенді айналуы және жұқа түсуі салдарынан жұмыс ерітіндісі үрлеуге мәжбүр болды, нәтижесінде препарат өсімдікті толығымен жуды және ол жапырақты домалап кетпеді.

▪️гексоптер 25 км/сағ жылдамдықпен ұшты, бұл кәдімгі көліктермен салыстырғанда 8 км/сағ жылдамырақ.

▪️өзі жүретін бүріккішпен бүрку тиімділігі бес гексакоптермен бүркуге сәйкес келді

 

Другие новости

30 ноября 2023

Межканопическое освещение

И снова вопрос освещения растений, выращиваемых в теплицах.

02 ноября 2023

ANTICONDENS повышает урожайность

Мы остались очень довольны результатом: более высокая урожайность при более высоком качестве»

11 сентября 2023

Президент посетил современную высокотехнологичную теплицу в Алматинской области

Капельное орошение, туманообразование, производство углекислого газа, современные технологии очистки воды

Заказать звонок

Отправить


Ваши данные в безопасности и не
будут передаваться третьим лицам

+